Werk

Herstellen doe je thuis

Een paar dagen geleden heb ik een super inspirerend overleg gehad over Herstel. Ik ben bij Lister, de organisatie waar ik werk Herstelambassadrice  . Dit houdt in dat ik mij bezig hou met herstel ondersteunende zorg. Natuurlijk is dit een heel breed begrip. Maar daar ga ik zo iets dieper op in.

Bij Lister gaan wij uit van het motto “Herstellen doe je thuis”. Ik sta hier achter, omdat veel mensen een beter leven hebben in hun eigen veilige omgeving. maar ik besef ook ten zeerste dat dit niet altijd mogelijk is. Zelf ben ik een idealist ook in mijn werk, dit probeer ik binnen de kaders van mijn werkgever te doen, en dit lukt mij aardig.

De organisatie Lister zit in een behoorlijke transitie, dit heeft zijn weerslag op cliënten maar zeker ook op de medewerkers. Dit betekend dat onze groep Herstelambassadeurs behoorlijk geslonken is. Dit heeft te maken met onderbezetting op locaties en ook met een stukje betrokkenheid. Als er organisatorisch zoveel om een mens heen gebeurt dan heeft dat gevolgen.

Gevolgen voor je motivatie, gevolgen voor je tijd en dat merken wij als groep Herstelambassadeurs. Ook weten wij dat heel veel mensen wel willen komen maar er werkelijk geen tijd voor krijgen.

Maar om terug te komen op mijn eerste alinea, het werd met een hele kleine groep een hele bijzondere ochtend. De start was een beetje onwennig omdat wij allemaal wel een verhaal hadden. En dan ook gelijk een herstel verhaal maar dan over ons persoonlijk. Op een bepaalde manier ontstond daardoor een hele mooie sfeer.

Maar er ontstond ook energie, enthousiasme en de wil om er weer voor te gaan. En dan volgt de vraag, hoe doe je dat, hoe geef je een doorstart, hoe probeer je weer betrokkenheid te creëren en betrokkenen te bereiken. Een mail in je overvolle postvak? Het komt niet meer binnen, omdat de werkdruk behoorlijk hoog is. Daarbij volgt de vraag, is dit nog wel de goede vorm, moeten we de Herstel groep een andere vorm geven? Doorgaan met een kleinere werkgroep? Maar bereik je dan wel de alle locaties, bloed onze boodschap dan niet dood?

En wat bij ons heel duidelijk werd: Herstel is belangrijk, zeker in de toekomst. Wij gunnen onze cliënten en alle andere mensen dit proces. Dus gaan wij er ook voor.

Tussendoor een brainstorm met elkaar, want wat versta je onder herstel. Wat is belangrijk voor een cliënt en hoe ondersteunen wij daarbij ? Ik schrijf een paar punten op die uit dit overleg zijn gekomen. Dit schrijf ik in mijn Blog, er kijken dus ook anderen mensen mee dan de medewerkers van Lister. Ik denk dat dit heel inspirerend kan zijn. Hieronder een paar punten die er in ons groepje uitgekomen zijn:

* Zelfstigma- Zelfbeeld

* Toekomst gericht

* Kleine en grote stappen even belangrijk

* Continue proces

* Als totaal mens

* Zien van talenten en daarin geloven

* Gelijkwaardigheid

* Oordeelvrij

* Luisteren

Met elkaar zijn wij er ook behoorlijk zeker van dat Herstelverhalen ook belangrijk zijn. Het is mooi om te luisteren naar een ander zijn proces. Daar leer je van en het kan op een bepaalde manier veel inspiratie geven.

Persoonlijk vind ik Herstel een belangrijk onderwerp.  Ik hoop dat wij dit als Lister weer wat meer naar buiten kunnen brengen. Het is tenslotte de toekomst, zodat zoveel mogelijk mensen toch op een bij henzelf passende manier zich weer goed voelen in onze maatschappij!

Voel je vrij om te reageren, alle feedback is goed!!!

Groetjes, Renske

Write a comment